INFORMACJE DLA DAWCY KRWI  

Oddawanie krwi jest najwyższym dobrem społecznym i obecnie koniecznością z uwagi na duże zapotrzebowanie we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej. Krew umożliwia ratowanie życia drugiego człowieka.

Daj coś z siebie drugiemu.

Wszystkie rodziny pacjentów, którzy poddawani zostali na naszym Oddziale zabiegom chirurgicznym wymagającym przetoczenia krwi, proszone są o oddanie krwi, w najbliższej stacji krwiodawstwa.

Jeżeli chcesz oddać krew dla swojego bliskiego / członka rodziny lub znajomego / zgłoś się do Wojewódzkiej Stacji Krwiodawca w Krakowie , ul. Sieroszewskiego 1 / lewe skrzydło budynku szpitala im. St. Żeromskiego w Nowej Hucie /. Dojazd autobusem nr 123, 153, 125 z Placu Centralnego, tramwajem nr 20, /15 z Placu Centralnego /. Po oddaniu krwi można poprosić w rejestracji o zaświadczenie o oddaniu krwi z przeznaczeniem dla chorego.
Dawcy honorowi /rodzinni/ przyjmowani są poza kolejnością: w godz. od 7.00 do 16.00 codziennie, a w soboty pracujące do godz. 12.00. Czas oczekiwania na oddanie krwi nie przekracza 2 godzin.

Zgłaszający się do oddania krwi winien przedłożyć :

- dowód osobisty
- książeczke ubezpieczeniową
- ewent. legitymację honorowego dawcy krwi

Dawca powinien być "na czczo" lub po dietetycznym, pozbawionym tłuszczu posiłku / herbata bez mleka, bułka z dżemem bez masła /

Kandydat na dawcę ma być zdrowy i wciągu 4 dni przed oddaniem krwi nie spożywać alkoholu.

Zgłoszenie się do Stacji Krwiodawstwa celem oddania krwi jest okazją do uzyskania następujących wyników bezpłatnie :
- Hb, Anty HIV, Anty HCV, OWA oraz OB
- oznaczenie grupy krwi z wpisem do dowodu osobistego

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne dla dawcy.

Isnieją następujące metody pobierania krwi :

- konwencjonalna / polegająca na oddaniu 450 ml krwi pełnej
- przy użyciu separatora / metoda ta polega na wybiórczym pobraniu wyłącznie jednego składnika krwi np. osocza, leukocytów lub płytek krwi /.

 
   

Back Page