Dr n. med. Henryk Łabza

Ukończyłem studia na Akademii Medycznej w Krakowie w roku 1971.
Od 1971 do 1986 roku pracowałem w I Katedrze Chirurgii Ogólnej
Od 1997 - pracuje w WSS im. L. Rydygiera oraz w
. . .
.. . . . Klinice Chirurgii Gastroenteroligicznej w Krakowie.

1974 - I stopień specjalizacji Chirurii Ogólnej
1979 - II stopień specjalizacji Chirurii Ogólnej

1979 - uzyskałem tytuł doktora nauk med. - "Czynność zewnątrzwydalnicza
trzustki u chorych z chorobą wrzodową dwunastnicy leczonych podprzeponowym
przecięciem nerwów błędnych lub wybiórczym odnerwieniemdna i trzonu żołądka".

Zainteresowania : Współczesne malarstwo i grafika polska oraz nowoczesne
. . . . . . . . . . . . .kierunki rozwoju chirurgii jelita grubego, trzustki i wątroby.

Osiągnięcia : Nagroda Naukowa I stopnia Min. Zdr. i Op. Społ. 1980.
. . . . . . . . . .Nagroda rektora AM w Krakowie 1979 r.
Opracowanie i wdrożenie programu badawczego dot. optymalizacji leczenia raka jelita grubego.

Ważniejsze publikacje : Autor i współaut. kilkudziesięciu publikacji oraz referatów, głównie z zakresu chirurgii jelita grubego, trzustki i tarczycy, prezentowanych w kraju i za granicą. Autor 2 - rozdziałów w podręczniku "Biochemia kliniczna w praktyce lekarskiej" pod red. J. Sznajda, PZWL 1983.